Mystery shopping – betalda undersökningar

Som mystery shoppare, testkund eller ”anonym kund” utvärderar du tjänster och produkter enligt objektiva och subjektiva kriterier. Som  undersökningsdeltagare svarar du på frågor för att hjälpa företag att utvecklas.

Självklart måste du leverera arbete av högsta kvalitet när du svarar på frågorna. Vår programvara stödjer dig i ditt arbete och våra projektledare finns tillgängliga hela tiden. Vi erbjuder informationsmöten och kvalitetskontroll

Blir Mystery Shoppare och delta i våra betalda undersökningar!

Mer information om Globis Consulting finns här.

Globis-teamet